Rozhodli jste se již zavést a certifikovat systém managementu kvality nebo systém environmentálního managementu , případně sdruženě oba systémy? Nebo se zatím nezúčastňujete soutěží o veřejné zakázky, kde je certifikace povinností?

Nabízím komplexní poradenství k zavedení systémů včetně poradenství k činnosti funkce pověřeného pracovníka vedení , nutné k certifikaci renomovanou certifikační společností.

Přípravu společnosti (firmy) a certifikaci na činnost jíž se Vaše společnost (firma) zabývá prostřednictvím Fr.Šulc -Final AGM ,poradenství ISO, lze zajistit zhruba v 3-6 měsíci po zahájení přípravy a uzavření mandátní smlouvy , následně pak vlastní certifikaci renomovanou certifikační společností.